اخبار بین المللی

هاآرتص تحلیل کرد؛ هیچ‌کس نمی‌داند چگونه باید ایران را از سوریه خارج کرد!

برای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، که سه رقیب اصلی ایران در خاورمیانه هستند، هدف اصلی این است که حضور ایران در سوریه را محدود کنند. ایبیش گفته: این کشورها در اصل خواستار خروج ایران از سوریه هستند، ولی درک اصلی آن‌ها از این مسأله این است که رسیدن به این هدف بسیار سخت خواهد بود. هم اکنون هدف واقع‌گرایانه این است که از هر گونه پیروزی و دستاوردهای بیشتر در سوریه برای ایران جلوگیری کنند. [...]